Pythonda Sayılar - Yazilimca
Pythonda Sayılar

Pythonda Sayılar


Yazar: Murathan KARABAK
Tarih : 2019-10-16 00:00:00

Sayılar:
Tercüman basit bir hesap makinesi görevi görür.İfade sözdizimi basittir: operatörleri +, -, *ve /sadece en dillerde olduğu gibi çalışma (örneğin, Pascal veya C)gruplama için kullanılabilir. Örneğin:

>>> 2 + 2
4
>>> 50 - 5*6
20
>>> (50 - 5*6) / 4
5.0
>>> 8 / 5  # division always returns a floating point number
1.6

Tam sayıların (örn 2, 4, 20) türüne sahip int bir fonksiyonel parçası (örneğin 5.0, 1.6 olanlar) türü float parçası.

Division ( /) bölme işlemi yapar.Bölme yapmak ve bir tamsayı sonucu elde etmek (herhangi bir kesirli sonucu atmak) // operatörü kullanabilirsiniz.
Kalan mod hesabı yapmak için % işareti kullanılır.

>>> 17 / 3  # classic division returns a float
5.666666666666667
>>>
>>> 17 // 3  # floor division discards the fractional part
5
>>> 17 % 3  # the % operator returns the remainder of the division
2
>>> 5 * 3 + 2  # result * divisor + remainder
17

Python ile, ** kullanırsak üs ifadesi almış oluruz.

>>> 5 ** 2  # 5 squared
25
>>> 2 ** 7  # 2 to the power of 7
128

İşaretine ( =), bir değişkene bir değer atamak için kullanılır. Daha sonra, bir sonraki etkileşimli komut isteminden önce hiçbir sonuç gösterilmez:

>>> width = 20
>>> height = 5 * 9
>>> width * height
900

Bir değişken “tanımlı” (değer atanmış) değilse, kullanmaya çalışmak size bir hata verecektir:

>>> n  # try to access an undefined variable
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'n' is not defined

...

Okunma Sayısı : 1027

Yazar Hakkında

Yazar : Murathan KARABAK

Diğer Yazıları


Yazarın biyografisi...Yorumlar